XXII
Concurs
Internacional
de Piano
de València
ITURBI

Del 31 de maig al 9 de juny de 2023

Fase de preselecció

El jurat de preselecció, a més d’analitzar la documentació enviada, visualitzarà els vídeos posats a disposició per les persones candidates a fi de seleccionar els participants admesos. Aquestes sessions es faran a la ciutat de València, durant el mes de novembre 2022. La composició del jurat de preselecció és la següent: Presidència:     Ana Guijarro Malagón Vocalies:          Carles Marín Moret Ángel Sanzo Herrera   Secretaria:        Josep. J. Vidal (Cap del Servei de Cultura de la Diputació de València El llistat de participants admesos i admeses per a la fase de concurs es publicarà el 12 de diciembre de 2022 en la web del concurs. Les persones seleccionades hauran de presentar-se, a l’efecte d’acolliment i identificació, el 30 de maig de 2023 en el lloc i l’hora de vesprada que seran comunicats amb l’antelació suficient. En aquesta recepció es durà a terme el tràmit d’acceptació de l’ajuda per a despeses de desplaçament i manutenció, prèvia declaració responsable de mantindre la situació de no estar incurses les persones en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, requisit indispensable per a ser beneficiàries dels premis. També s’establirà, mitjançant sorteig, l’ordre d’actuació de les persones concursants.

Usem cookies en aquesta web per a millorar l'experiència d'usuari. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.