XXI
Concurs
Internacional
de Piano
de València
ITURBI

Del 23 de juny al 2 de juliol de 2021

Consideracions Generals

PRESELECCIÓ

La preselecció es farà, després d’haver examinat la documentació enviada pels participants, sobre la base de les gravacions de vídeo rebudes.

Aquesta preselecció la portarà a terme el Jurat de Preselecció, publicat en l’article 3.2., la decisió del qual serà inapel·lable.

El Jurat de Preselecció tindrà en compte la importància dels programes triats per a totes les fases, tant en els valors artístics com en els de virtuosisme.

L’audició dels vídeos enviats pels participants per a la Preselecció es farà durant els dies 25 a 27 de febrer de 2020, al Palau de la Música de València.

El Concurs es reserva el dret de modificar les dates i el lloc de l’audició dels vídeos per a la Preselecció per raons organitzatives.

El llistat de seleccionats i seleccionades es publicarà 15 de març de 2021.

 

PRESENTACIÓ A VALÈNCIA

Les persones seleccionades hauran de presentar-se, a l’efecte d’acolliment i identificació, el 22 de juny de 2021, en horari de 17 a 19 hores, a la Secretaria del Concurs, ubicada al Centre Cultural La Beneficència, situat al número 36 del carrer Corona de València. En aquesta recepció es durà a terme el tràmit d’acceptació de l’ajuda per a despeses de desplaçament i manutenció, prèvia declaració responsable de mantindre la situació de no estar incursa en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, requisit indispensable per a ser beneficiàries dels premis.

 

SORTEIG

L’ordre d’actuació dels i les concursants es determinarà el dia 2 de juny de 2020, mitjançant sorteig, a la seu de la Diputació Provincial de València. Aquest ordre es respectarà en totes les proves del Concurs, llevat que, per motius artístics, el Jurat determine una altra cosa per als concerts de la Final.

 

FINALS AMB ORQUESTRA 2020

Les finals amb Orquestra tindran lloc els dies 29 i 30 de juny de 2021, a les 19.30 hores (Final I), i el 2 de juliol de 2021, a les 19.30 hores (Gran Final).

Els assaigs amb orquestra per a la Final I es faran els dies 29 i 30 de juny, en horari de 10.00 a 13.30 hores. Cada dia assajaran amb l’orquestra únicament els o les 3 concursants que actuen aquesta mateixa vesprada.

Els assaigs amb orquestra per a la Gran Final es faran els dies 1 i 2 de juliol, en horari de 10.00 a 13.30 hores. Els o les tres finalistes assajaran el dia 1 i el dia 2. L’assaig del dia 2 serà un assaig general.

 

GALA DE CLAUSURA I LLIURAMENT DE PREMIS

La gala de lliurament de premis tindrà lloc el dia 3 de juliol de 2021, en el transcurs d’un recital en el qual, obligatòriament, participaran els i les concursants de la Gran Final, els i les finalistes guanyadors i guanyadores dels tres primers premis. Interpretaran una obra, entre les oferides per ells o elles durant les diferents proves del concurs, que serà elegida per la Direcció General del Concurs.

Usem cookies en aquesta web per a millorar l'experiència d'usuari. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.